הסכם ממון נחשב לחוזה ייחודי ביותר אשר בעל השלכות כלכליות מהותיות בעתיד. לפיכך, חשוב מאוד לנסח הסכם ממון באופן ברור ומדויק, באמצעות עורך דין הבקיא בתחום, על מנת למנוע בעתיד בעיות ו/או חילוקי דעות ו/או פרשנויות שונות וכו\'.

לא מומלץ להסתפק בנוסח של הסכם ממון גנרי (כלומר לסוג הפשוט שניתן להוריד בחינם באינטרנט), הרי שהסכם סטנדרטי ופשוט מעין זה לא מכיל את כלל הפרמטרים והצרכים הספציפיים של בני הזוג. יתרה מזאת, הסכם כזה בעתיד עלול להתגלות כטעות גדולה ואף בלתי הפיכה.

יצוין כי גם בית המשפט עלול שלא לאכוף הסכם כזה לאור פגמים שנפלו בו וכו\'.

לכן, כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה, הבקיא בעריכת הסכמי ממון. עורך דין הסכם ממון יוכל לערוך הסכם מקצועי, עם לקיחה בחשבון של כלל הפרטים והצרכים המיוחדים והרלוונטיים לכם.

כיצד מאשרים הסכם ממון?

תחילה, יודגש כי ישנם מספר סוגים של הסכם ממון – הסכמי ממון של זוגות נשואים ו/או העומדים להתחתן, הסכם ידועים בציבור (הסכם חיים משותפים) וכן הסכמי ממון בין בני זוג חד-מיניים (הסכם זוגיות) – כל סוג ניתן לאשר בצורה אחרת, בהתאם לחקיקה והפסיקה העדכנית.

הסכם ממון בין זוגות העומדים להינשא או בני זוג נשואים, חייב להיעשות בכתב ועל מנת לתת לו תוקף משפטי מחייב, עליו לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני (ניתן גם לתת תוקף משפטי מחייב להסכם ממון בין זוגות העומדים טרם נישואין, על ידי אימות בפני נוטריון).

הסכם ממון של זוגות נשואים ו/או העומדים להתחתן, יקבל תוקף משפטי מחייב רק לאחר שנוכח בית המשפט (או בית הדין, או הנוטריון, לפי העניין כאמור) כי בני הזוג חתמו על ההסכם מתוך רצון והסכמה חופשית והם הבינו היטב את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.

כמו כן, אין חובה לאשר בבית המשפט הסכמי ממון בין ידועים בציבור, המוכר גם בשמו הסכם חיים משותפים, וכן הסכמי ממון בין בני זוג מאותו המין (הסכם זוגיות). מספיק לערוך הסכם מקצועי שבני הזוג חתמו עליו כדי שהוא יהא תקף מבחינה חוזית. אולם כדי שיהיה להסכם תוקף של פסק דין, כלומר תוקף משפטי מחייב, אין להסתפק בחתימת הצדדים עליו בלבד, אלא יש להביאו לאישור בית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לציין כי במרוצת השנים, החיים דינאמיים ומשתנים, צוברים נכסים ומוכרים נכסים, לכן ניתן, ואף רצוי ולעיתים גם הכרחי, לעדכן את הסכם הממון ולשנותו בהתאם. כל שינוי בהסכם חייב להיערך בכתב (ומומלץ לבצע זאת באמצעות עורך דין הסכם ממון) ובחתימת הצדדים. וכמובן, יש לדאוג לאשרו כדין.

הסכם ממון – בינלאומי

ישנם מקרים בהם יש צורך לעשות הסכם ממון בינלאומי. למשל, כאשר זוג ישראלים עובר להתגורר בחו\"ל (רה-לוקיישן) וחלק מהנכסים שהזוג צבר מצויים בחו\"ל או למשל במקרה שאחד מבני הזוג הוא תושב בחו\"ל.

במצב כגון דא עלול להיווצר “מתקל דינים”. במצב כזה מתעורר קושי מבחינת המיקום הגאוגרפי של הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון במחלוקת שנוצרה. וכך גם, לגבי תחולת הדין החל על הוראות ההסכם.

הסכם ממון \"בינלאומי\" מקצועי יכול לפתור בעיה זו ע”י קביעת ברירת הדין על הנכסים, בין אם מצויים בישראל ובין אם בחו”ל, ככל שיהיו בעתיד מחלוקות.
בנוסף, ניתן לעגן בהסכם ממון כי בכל מקרה של תביעה משפטית, לבית המשפט בישראל בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון בעניין. כמו כן, רצוי לנסח סעיף הקובע שהגשת תביעה בחו”ל תהווה הפרה של הסכם הממון, תוך קביעת פיצוי כספי בסכום גבוה לעניין זה.

מומלץ לאדם תושב ישראל, להכניס סעיף להסכם הקובע כי ככל ובכל זאת הוגשה תביעה שלא בישראל וניתן בה פסק דין – פסק הדין לא יהיה בר אכיפה בישראל.

אהבתם? מוזמנים לשתף