הוצאה לפועל

06/05/2020

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לבעל חוב להתגונן ולהגיש התנגדות לביצוע שטר, במקרה בו נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל בגין שטר או שיק שחולל (שיק שחזר).